TBD GENÇ

Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir. “Bilişim Kültürü” nü yaymaya çalışan sivil toplum örgütümüz Türkiye Bilişim Derneği’nin Genç Çalışma Grubu; bilişime ilgisi olan siz gençlerin gücüyle büyümeye devam ediyor.

Yıllardır TBD’ nin bir çalışma grubu olarak her şubenin altında oluşmuş olan gençlik örgütlerimiz bulunmaktadır; Türkiye Bilişim Derneği Gençlik grubu adında. Bu genç kadrolar üniversitede okuyan arkadaşlarımızın kurmuş olduğu yönetim kurullarına yürüyen ve kendi içlerinde küçük alt komisyonları olan bir grup. Üye sayısı bugün 12.000’i aşmış olup 7 şubesi, 13 il temsilciliği ve Üniversitelerdeki TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

TBD Genç gönüllü bir oluşumdur ve her sene birçok önemli eğitimlerin, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleyicisi olarak görev almaktadır.

TBD Genç olarak akademik bilişim ve internet haftası gibi Türkiye internetinin gelişimlerine yapılan çalışmaların devamı niteliğinde birçok konuda çalışmalar devam ettirilmektedir

www.tbdgenc.org.tr