CEH Eğitimi

Kurs Eğitmeni : Sedat KIZILÇINAR (Cyber Security Researcher & Penetration Tester)

Murat Yıldız (Cyber Security Researcher & Penetration Tester)

1. GÜN

 • Tanımlar: Tehdit, Zafiyet, Risk, Açıklık gibi genel kavramlar
 • Siber Güvenlik Kavramları,
 • Siber Güvenlikte Hukuksal Boyutlar,
 • Ethical Hacking ve Penetrasyon Test Kavramı,
 • Hedefe Yönelik Bİlgi Toplama İşlemleri

2. GÜN

 • Tarama Aşamaları ve Çeşitleri,
 • Hedefe Yönelik taramalar
 • Aktif ve pasif tarama teknikleri
 • Network Taramalarının Gerçekleştirilmesi
 • Zafiyet Taramalarının Gerçekleştirilmesi

3. GÜN

 • Network kavramları tanıtılması,
 • IP kavramları ve Subneting anlatılması,
 • OSI ve TCP/IP kavramlarının anlatılması,
 • DNS kavramının anlatılması,
 • Network Saldırılarının anlatılması,
 • MITM saldırı çeşitlerinin anlatılması

4. GÜN

 • Exploit Nedir? Exploitation Nedir?
 • Exploit Kategorileri
 • Metasploit’e Giriş
 • Post Exploitation İşlemleri
 • Komut Satırı İşlemleri
 • Privilege Escalation Yöntemleri

5. GÜN

 • PriviaHub Üzerinde Pratik yapılması ve bitiş