Çocuklar İçin Kodlama

Kurs Eğitmeni : Begüm ÖZBAY
Işıl GÜRLER

Bu Kurs Bana Neler Katacak?

 • Programlama ve algoritma mantığını kavrama,
 • Problemlere yönelik hızlı çözüm üretebilme becerilerini geliştirme,
 • Sistemli, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünebilme,
 • Sorunlara farklı yönleriyle bakıp birden fazla yöntemle çözüm üretebilme.

Kurs İçeriği

 • Scratch ile kodlama
 • Algoritma ve programlama mantığı
 • C programlama yapısı (tanımlayıcılar,değişkenler…)
 • Veri tipleri
 • Aritmetik operatörler (+, -, *, /, %)
 • Standart giriş/çıkış fonksiyonları (printf and scanf)
 • Koşul yapıları ( if-else, switch-case)
 • Karşılaştırma (!= ,<,>,==,<=,>=) ve Mantıksal ( !, &&,||) operatörler
 • Döngü kavramları (for , while döngüleri)
 • Arttırma ve Azaltma operatörleri
 • Fonksiyonlara giriş

Ön Koşullar

 • Başlangıç seviyesinde bilgisayar kullanıyor olmalısınız.
 • Bu alan da çalışmaya hevesli olmalısınız.
 • Öğrenirken ve öğrendiklerini uygularken çabuk pes eden bir yapıda olmamalısınız
 • En önemlisi öğrenirken eğitmenlerinize soru sormaktan çekinmemelisiniz.