Linux Sistem Yönetimi

GNU/Linux: Sistem Yönetimi 0.5

Kurs Eğitmeni :

Eğitimin Kısa Özeti:
GNU/Linux Sistem Yöneticisi olmak ya da yalnızca GNU/Linux’u temellerinden başlayarak öğrenmek isteyenlere yönelik bir ön hazırlık kursudur. Kurs içeriği yaz kampında yapılan GNU/Linux Sistem Yönetimi 1. Düzey eğitimine de ön hazırlık olacak şekilde oluşturulmuştur.

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
 • Sanal makine kurabilme / kullanabilme

Ön hazırlık:

 • VirtualBox Sanallaştırma Ortamının Kurulması
 • Bir CentOS 7 Minimal Sanal Makine Kurulması
 • Bir Debian 9’un En Az Sayıda Paketle Sanal Makine Kurulması
 • CentOS ve Debian sanal makine kurulumlarında grafik arayüz (GUI) kurulmaması önemlidir.
 • Kurulum için size yardımcı olabilecek belgeler: VirtualBox Kurulumu – CentOS Kurulumu – Debian Kurulumu

Özgür Yazılım Kavramları

 • “Özgür Yazılım” tanımı ve felsefesi
 • GNU projesi
 • Linux çekirdeğinin kısa tarihi
  • Linux ve Linux-libre çekirdekleri
 • Dağıtımlar, pencere yöneticileri, masaüstü ortamları
  • “Dağıtım” kavramı, detay ve örneklendirmeleri
  • Pencere yöneticisi ve masaüstü ortamı farkı

İşletim Sistemleri ve Kavramlar

 • “İşletim Sistemi” kavramının tanımlanması
 • Genel kapsamda katmanlar (donanım, çekirdek ve sürücüler, kabuk, uygulama, vs.)

Kabuk ve Temel Komutlar

 • Dizin hiyerarşisi
 • Mutlak Yol, Bağıl Yol
 • Kabuk kavramı, kabuk kullanımı ve komut yapısı
  • Seçenekler, çift ve tek tire
  • Parametre ve argümanlar
 • Dosyalarla çalışmak ve GNU Nano düzenleyici kullanımı
 • Yardım almak (man, –help, apropos / man -k, whatis ,which)
 • Dosya ve dizinlerle çalışma (pwd, cd, ls, cat, tac, less, more, cp, mv, rm, mkdir, rmdir,
  touch, head, tail, sort, uniq, cut, wc, fgrep / grep -F)
 • Gizli dosyalar
 • Girdi / Çıktı yönlendirme
 • Kabuk kısayolları ve uçbirimde yön bulma
 • Filename globs
 • locate / slocate

GNU/Linux İşletim Sisteminin Yapısı

 • Kullanıcı yönetimi
  • Kullanıcı ve grup kavramları
  • root kullanıcısı
  • id
  • /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group
  • useradd, userdel, usermod
  • passwd
  • groupadd, groupdel, groupmod
  • groups
  • /etc/skel
 • su ve sudo
 • Dosya sahiplikleri ve izinleri

Paketler ve Paket Yönetim Sistemi

 • Kavramlar
  • İkili paket
  • Paket deposu
  • Kurulum zamanı bağımlılıkları ve bağımlılık çözme
  • Çakışma ve hata durumları
 • Arama işlemleri
 • Paket işlemleri (Kurmak, kaldırmak, vs.)
 • Bilgi alma işlemleri
  • Kurulu paketleri listeleme
  • Bir paketin olası sürümlerini listeleme
 • Güncelleme işlemleri

Güvenli Uzaktan Erişim

 • Giriş Düzeyi SSH
 • scp kullanımı

Dosya Yedekleme İşlemleri

 • Arşivleme (GNU Tar) ve Sıkıştırma (gzip, bzip2, xz, vs.) İşlemleri
 • rsync

GNU/Linux Sistem Yönetimi 1. Düzey

Kurs Eğitmeni : Ahmetcan IRDEM

Bu Kurs Bana Neler Katacak?

GNU/Linux Sistem Yönetimi 1. Düzey Eğitimi; GNU/Linux sistem yöneticiliğini meslek edinmeyi ya da yalnızca öğrenmeyi isteyen kişilere yönelik bir eğitimdir.

Eğitimin hedefi; GNU/Linux’un yapısını derinlemesine bilen, herhangi bir kurumda ya da bağımsız biçimde GNU/Linux sistem yöneticisi olarak çalışarak deneyim kazanabilecek düzeyde kişiler yetiştirmektir.

Eğitime katılacakların sahip olması gereken özellikler:

 • GNU/Linux Sistem Yönetimi 0,5. eğitimine katılmış olamalı yada yapılacak testi geçmiş olması gereklidir.
 • Okuduğunu anlayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi
 • Sanal makine kurabilme / kullanabilme

Kurs İçeriği

 • Özgür Yazılım Felsefesi’ne Giriş
 • Komut Satırı (Kabuk) ve Temel Komutlar
 • GNU/Linux İşletim Sisteminin Yapısı
 • Açılış Sistemi ve Kullanıcı Yönetimi
 • Paket Yönetim Sistemi
 • Zamanlanmış Görevler
 • Sistem Kayıtları
 • Temel TCP/IP Bilgisi ve Ağ Yönetimi
 • Güvenli Uzaktan Erişim
 • Yedekleme
 • Betik Yazımına Giriş
 • DNS Teknolojisine Giriş
 • Web Teknolojisine Giriş
 • Veritabanı Servislerine Giriş
 • Apache/PHP/MySQL Kurulumu ve Örnek Bir Uygulamanın Koşturulması