TBD GENÇ ÇALIŞMA GRUBU

Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür. Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınmaktadır.

Türkiye Bilişim Derneği’nin Şube çalışma gruplarından birisi de TBD Genç Çalışma Grubu’dur. Üniversitede okuyan öğrencilerden oluşan TBD Genç çalışma grubu, Türkiye Bilişim Derneğinin geleceğini oluşturmakta ve kendi içlerinde küçük alt komisyonları bulunmaktadır. Genel Merkezin alt çalışma grubu olarak faaliyet gösteren TBD Genç Merkez Şube Çalışma grubu, şube genç çalışma gruplarının çatısını oluşturmaktadır. Türkiye Bilişim Derneği il bazlı şubelerinin altında yer alan TBD Genç çalışma grupları, şubelere bağlı olduğu kadar, TBD Genç Merkez Şube’ye de bağlı olarak faaliyet göstermektedir. TBD Genç çalışma gruplarına bağlı olarak Üniversite temsilcileri de görev yapmaktadır.

TBD Genç gönüllü bir oluşumdur ve her sene birçok önemli eğitimlerin, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleyicisi olarak görev almaktadır.

Amacımız

Türkiye Bilişim Derneği’nin Genç yapılanmasının genel amacı mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi bilişim sektörüne kazandırmak, özellikle genç bireylerin bilişim sektörüne ilgisini canlı tutmak olmuştur. Kamu yararına gençleri ve çocukları hedef alan çalışmalar yapmaktadır.

Üstlendiği Çalışmalar;

  • Teknik Eğitimlerin Organizasyonu
  • Teknik Gezilerin Planlanması
  • Tanışma Toplantıları
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Bilişim Medya Okur Yazarlılığının Kazandırılması
  • Çocuklar İçin Bilişim Çalışmaları
  • Linux Eğitimleri
  • Üniversitelerdeki Bilişim Organizasyonlarının Planlanması
  • Kişisel Verilerin Güvenliğine Yönelik Bilinçlendirme Çalışmaları
  • www.tbdgenc.org.tr