TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ (TBD)

Türkiye’nin bilişimle tanışmasının neredeyse hemen ardından 1971 yılında bugün bilişim profesyoneli diyebileceğimiz yarı akademik bir topluluk tarafından büyük bir gelecek vizyonu ile kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bugün artık toplumun her katmanından üye yapısıyla “Bilişim Kültürünü” yaymaya çalışan bir “Sivil Toplum” öncü hareketine dönüşmüştür.

Üye sayısı bugün 12.000’i aşmıştır. Yedi şubesi, 13 il temsilciliği ve Üniversitelerdeki TBD-Genç örgütlenmesiyle TBD, bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar vermeye devam etmektedir. 

Türkiye Bilişim Derneği’nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle ürettiği raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir. Bu başarıda en önemli etmen üyelerinin yıllardır her koşulda derneğimize gösterdiği ilgi, güven, sağladığı destek ve katkıdır. 

Kurulduğu yıldan bugüne Dernek olarak;

  • Teknoloji üreten bir Türkiye,
  • Teknolojiyi yaşam kalitesini yükseltme anlamında kullanabilen bir toplum,
  • Kaynaklarını etkin ve verimli kullanabilen bir devlet yönetimi,
  • Nitelikli insangücü,
  • Uluslararası rekabet edebilir bir üretim sektörü,yaratılmasına katkı sağlayarak gururla ve büyük bir onurla bu güzel ülkede her vatandaşımızın yaşamın keyfini çıkarmasıdır.

Bunları başarmak için “Ulusal Bilişim Politikalarına” bağlı olarak,

  • Ulusal Ar-Ge” yatırımlarının teşvik edilmesi
  • Bilişim Sektöründe “Ulusal Katma Değerin” artırılması
  • Bilişim Teknoloji şirketlerimizin yetenekleriyle dikey sektör gereksinimlerinin buluşturulması
  • Teknoparkların işbirliği ve uzmanlık alanlarına yönelik yapılanması, 
  • Üniversitelerimizdeki genç beyinlerin yaratıcı ve üretime yönelik yönlendirilmesi,

Vatandaşlarımızın bilişim teknolojilerinden olabildiğince yararlanabilmesi için farkındalık

eğitimi ve çalışmaların yapılması gerektiğini savunuyoruz.

www.tbd.org.tr